347 b'.adz. ff B. Bal (Jan Corneliss) (Mr. Nicolaes) 166 263 173 116 «9 123 II7 330 133 118 Beauvoir Heer van Zwieten, Raad en Meester van de Rekeningen 161 181 290 253 253 Burge- 33° 274 247 261 167 185 296 125 163 189 115 121 Beeckman (Martijn), Notaris 164, 166 Beekman (David)260 (I- P43i i Beens (Abraham)186 Belle (Willem van) 185 Benedictus (Broeder) 306 (Zuster) 296 Bennebroeck (de heer van), President Benschop Ontvanger Berch (Catharina van den) Berck (Agnieta) Beresteijn van Hoffdijck (Mr. Zacharias), Raad en meester van Delft Berkel (Wilhelmus van) Berlehaer (de erfgen. van Evert van) Bernoulie Notaris. Bassingius (Juffr.) Bastiaenss (Theunis), Schipper op Antwerpen Battelier (Christina) Beaumont Kolonel ft ff ff ff President Secretaris (Herbert van) (de wed. van Her bert), Secretaris 129 (Mr. Quirijn van) 330 (Jan de), Apotheker 261 (Heijndrick de), Procureur 261 Beeckesteijn (Johan Leendertss van), Ordinaris bode .174 144 J8o Bilderbeeck(J ohannes),commen- saelhouder I Bilt (Geertruijt van der) Jacobs- I dochter 141 I Binnewiertz (A. M. J. L), Kape laan285 Bisdommer Commissaris 144 Bitter (Joannes de), Pastoor 273, 274 Bladenfde wed.vanKapiteinvan) 115 Blanckendael (Dr.)164 Blenckvliet (Jacobvan),laecken- cooper131 Bleijswijck secretaris 180 (Arent van) 178 Blom (Jan), pasteijbacker .115 Blondeel (Mr. Jacob), Chirur gijn 254, 259 Blondeel (Pieter)177 Blotelingh (Ary Claesz.)180 bladz. Assigny (Johan d’), Advocaat. 117 (de wed. en erfgen. van Docter d’) 178 Aquilius (de wed.)185 Aumale de Hautcourt (Fam. d’) 142 Auxentius (Broeder) 299 Avaux (Graaf d’) 98. 102 Backer (Govert Franss), tim merman Bacx (Juffr.) Badoux (Th. H.) Baelen (de Predikant van) Baens [de Baen] (Johan), Por tretschilder Baers (Sara) Baertgen Lievens, Zuster in’t St. Elizabethgasthuis 256 Bal (Jan Corneliss) 180 Bernsen (M.), Rector Balbiaen (Adriaen Jacobsz.) 331 (112) Beuckelaer (Jkvr. Marie) Balckeneijnde (de erfgen. van) 179 (M.N1- (Adriana) 173 Beuningen (Coenraet van) 163 Bam (de erfgen. van Jhr. Joris) 118 Bicker (Gerard), TT Banchem (Johan van), Baljuw 187 j Banning Aartspriester 279 Barastre [Burustre] (Colaert Bierlingh (Adam Lectins) van)1 Bartholomeus (Aernt) Barthout Lievensz., Chirurgijn 240. 256. 259

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 364