c. I^2 349 (Jan van). 120 Cabbeljau (Juffr.) Cabeljau (Joris Advocaat Capella i Pieter van), Procureur 253 123 blaclz Cats (George van)133 265,112) Catwijck (de erfgen. van de Vrouwe van)138 Cauw Griffier .178 Ceulen (Jan van), Deurwaerder 131 308 75 (de erfgen van (de wed. en erfgen den Advocaat, de) Cocq van)'- Codde. (Willemijntje) 163 232 123 182 bladz. Burustre [Barastre] (Colaert van), Apotheker247 Busch. (J. F. M.l, Kapelaan 271 Buuren (Bernardus van), Pastoor 280 (G. L.i, Kapelaan. 284 177 163 Bye (de Advocaat de). (de Postmeester de) (de wed. van den Raads heer de)137 (Huijch de) Jacobsz., Apo theker 261, 262 (de wed, van Mr. Jacob de, 124 1 Joost Jacobsz. de), Procu reur 261 (Oede, Jacobmyne, Marit- gen en Clara de) 261 (Pieter de), Advocaat 129 Bijlant (Leendert van), bode Carnebeecq (Jan van). Carolus (Mgr), Graaf Belgrado enz297 Caron (Francois), Predikant 124,178 Casembroot (Leonardt de) 182 (Maria de) 146 Casius (Julius', Burgemeester. 180 Cassiopijn (Gerrit de). 120 Castro [Castere] (Camille de), Med. Doctor 234, 251 Cater (Cornelis)239 Cats (Jacob), Raadpensionaris 136 Chapelle (B. E. la) Chappureau (Samuel) Charleton (de erfgen. van den heer)136 Charon de Saint Germain. 200, 204 Christal [Cristal] (de wed. van Jacob), Ledikantmaker 128, 186 Christoffelsz. (Aernt), Chirurgijn 254 (Claes), Apotheker 261 (Vincent), 261 Claes Christoffelsz., Apotheker 261 Jacobsz., Chirurgijn 255 Oetgiosz., Apotheker 264 Claesz (Adriaen), Apotheker 261 Clamp (Jacob), „Contrarolleur van der fabrycken” enz. Clara (Zuster) Cleef. (J. van) Clercq. (A. le) (Hans de) (Sabyna de). Cley. (Adriaen) Clos. (Pieter van der). Cluge Overste 118 181 (de erfgen. van Me vrouw) 147 (Dr. Samuel) 181 Cannoy (Juffr.)125 V x Buijren (Bartholomeus van) Buijs (Philips) Buijsero (de heer), Secretaris en Griffier 139 (de wed.)139 Buytenwech (Jan de Bruijn van), Heer van Nieuwkoop 187 157 I 164 43 3°t 311 311 255 159 186 178 Cobmoeijers Procureur. 153 Cocq. (de), Chirurgijn 164 (de erfgen van Dr. de). 125 (de wed. en erfgen van 125 Nereijnen. (Dirck de). 180 Coelen. (Michiel van) Coenen Griffier. (Jan), Wijncooper. Coenraetss. (Michiel), seembe- reider121 Colm. (Mr Jan), Raadsheer te Mechelen251 Colm (Magdalena) 251 Colijer. (Justinus). Resident te Constantinopel117

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 366