352 G. H. bl adz. 118 172 (Johanna). 122 164 120 n 205 115 Geltsack (Advocaat) Gent (de wed. en erfgen. Baron van) Gerard (Pieter), Voorlezer Gerardo (Zuster) Gerritss (Lambert), Bakker Gerth (O. J. M. van) (Franco), (Maerten) (de erfgen. Gaeswijck (Pieter) Gallé (N. I.) Geens (Barbara) Geesdorp (Luitenant) 129 311 185 115 (Hendrick) 156 (J .116 Gijssenberch (de Vrouwe van) 132 V V Mevrouw) Graswinckel. (Pieter en Abra ham) 277, 282 Johannes). 127 Ontvanger 131 160 (de erfgenamen van den 137 125 131 305 148 308 Geselle (de wed. van Daniël 1. 127 Geul (Elisabeth) Ghelre (Jonker van) Gilles (Ridder L. J. J.) 189 .311 259 T74 Geesteranus (de wed. van Ds.) 189 Geldorp (Jan Willemss van) 168 162 van bladz. Groenenberch (Rentmeester) 181 Groenevelt (Pieter van), Oud- Burgemeester Groenewegen. (Huijgh Jansz. van)252 Groenewegen (Pieter van), bier- steecker Groenewegen (de erfgen. van de wed. van Willem Jansz.) 175 Groenhout. (Sanderina) 185 Gronsfeldt. (Gravin van) Gronsveldt. (Gerardt van) Groot, (de kinderen van Mr. Johan de)178 Groot, (de erfgen. van Pieter de) 181 Willem de) 181 Guine (de erfgenamen van den heer de) Guldemont. (Francina) n Haagen (P. C.)311 Haen (Christoffel de), Vleesch- houwer180 Haer (van der), Commis 181 (Paulus ter), Chirurgijn 156 Haes (Adriaen Hendricxss de) 168 (Hendrik de), Schoenmaker 174 (Jan de), Chirurgijn 128 (Jan de), Spoormaecker. 164 Haesbrouck (Anna van) 186 (Huijbert 142 (Leonard) 182 Haestrecht (Pieter Heijnricus van), Med. Doct251 Hafkenscheid (A. J. M.), Rector 296, 297 Hage (Johannes)156 Hagen (Martinus Hubert van der), Pastoor 274, 277 Hageraats (L. J. J.), Rector 290 Hailing (de erfgen. van Willem) 186 Hallingh (Jacob)178 180 52 275 Gillis (de wed. van Mr. Jacob) 118 Gilsen. (Ary Gerritss van), molenaar te Rotterdam 118 Gilst. (van\ toebackvercooper. 177 Glavimans (P.)311 Goes. (Maerten, Adriaen en Willem van der) Gogh Bzn. (B. van). Goir [Vergoer] (Mr. Henrick van), Med. Docter 233, 251, 253 Gooi. (Raadsheer)186 Goorbergh. (Petrus Jacques [van der]), Pastoor Goos (de wed. van Goudt. (Willem), Generaal van Holland Graeff (de), Commis (ug ci igciuuucu vauu Raadsheer van der). Graeff (de wed. en erfgen. van Mr. Pieter de)129 Graswinckel. (Dirck Corneliss). 331 331 van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 369