I I. J. I *1 K. 354 156 van) 302 243 (Pater 69 Johnson (Alexander) 1* I Tfinr-lzprc V 137 n Flornes (Graaf van) Horris (Procureur) Horrix (de wed.)- Horst (Gerrit van der) 138 231 290 Kaan (Hendrik), Oud Schepen van Rotterdam331 J Hoogerbeets (Rombout), Pen sionaris Hoogh (Juffr. van der) Hooghe (Maria van Hoogland (A.), Rector Hoorn (de wed. van d™ C.. van) bladz. I bladz. Huygens (Constantijn), Heer van 252 I Zuylichem 125,159,224 (Willem)311 Huvvendr. (Dienum) 253 Jorys (Mr.), Klerk Josepha (Zuster) Jutfaes (Mr Arent van) Sy- monsz, Chirurgijn. 238, 256 ploitier122 Houtthuijn (de erfgen. van Dirck) 126 [Houthuyn] (de erf- - janaciiiwa, gen. van Pieter) 127, 156 Jansz. (Mr. Arent), Med. Doct. 234 Hoog [Verhoech] (Baertghen van der) Hooge (de wed. van Jan Quirijn Aertss van der) Hoogelande (J. E. van) (de wed. van Houtuijn (Advocaat)185 i (de wed.) 180 i Jennij (M.) I Joachimsz (Mr. Pieter), Chirur- T57 gijn 1 I 1) 119 Huygendr. (Dignum) 286 Huijsen (de wed. van Hendrick 1 van) -i32 Iserief (G. J.), 255 -331 Jonckers137 Jonge. (Pater Robertas de), Kapelaan Major 274, 276 Joosten (de erfgenamen van Jan), hoefsmid141 Jorisz (Mr. Lenaert), Chirurgijn 239; 255 42 3°8 Ellemeet enz. enz. Huls (Vroedschap) Hulst (Anthonis van Wijncooper (de erfgen. van Chris- tiaen ),Drossaert van Craenendonck 239, 257, 360 u- 165 - to6 I Jacobsz. (Mr. Claes), Chirurgijn 255 “J 1 (Pater Leopold), (van der), Pensionaris. 178 Pastoor277, 278 JULI Jan Floren, Timmerman. Ton ("'himroriin Jansen--Kea, Rector (Dirick), Chirurgijn 255 (Pieter), Apotheker 232, 243, 248, 262 311 der). 161 - - - 290 - den Graaf 137 Hopman (Johannes), Goudsmid 157 Jacob Mathijsz. 'r' r-133 Jacob Thijmansz., Chirurgijn 118 281 j Jacobss (Paulus). Houck (van der), Deurwaarder 181 Jacquinot n *7 j Pastoor (Cornells van der), Ex- Jan Diericxz Schoenmaker 243 ploitier 1 Jan Pietersz., Chirurgijn. [Houthuyn] (de erf- en erfgen. den Ontvanger) 117 (Lie wed.) 180 Houven (Gillis van der), Yvoor- drayer (Mr. Jan van der) (Johan van der), Apo theker 115 (Marcus van der), Bur gemeester. 115 Hoven (ten), Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie 159 Huffel (Adolf Julius Borchard Baron van), Heer van Verburg 330 162 der), 157 Huygens (Christiaen) 223 (de erfgen. van Chris-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 371