N. 357 Mulder (Claes Janss) 145 Muerbeeck (Mr. Heijnrick van), Chirurgijn. Zie Moerbeeck. i V V 120 181 118 306 Hovius (Mevr, de wed.). 271 100 299 van). Nassauw (Advocaat 1 Nath (de Graven van der) 166 125 100 Opperhofmeesteres Musch (Elisabeth) (Ridder), Heer Waasdorp Muijs van Holy (de erfgen. van Gerrit) Muysaert (de kinderen Abraham)180 Mije (Jan Jansz. van der) 256 Mijle (van der), Raadsheer136 Mijnen (Beijer van), Chirurgijn 243 Mijtens (Davit en Thomas). 120 180 van bladz. 168 Munnichhausen (Mevrouw von), 313 147 van 143 bladz. Meteren (de erfgen. van Kolonel van)178 Meulen (van der), Apotheker 126 Meijer (Dr.) V Modena (Hertogin van) Modestus (Broeder). Moelenijser (Mr. Claes), Chirur gijn 256 Moerbeeck (Pieter)142 [Muerbeeck] (Hein- rick van)Michielsz, Chirurgijn 238, 243, 256, 257 Moerkercken (Hertog). 188 Moerssele [Morssele] (Grego rius van), Apotheker 248, 263 Molckman (de wed. van Fer dinand) 164 Molenaar (Nicolaas), Archit. 283, 284 (Willem de). 60 (n 3) Molenhouck (Symon), Wijn- cooper Moncourt (Vrouwe van) Monmouth (Hertog van) Monsoy (de erfgen. van Bartho lomeus) 175 Montes (Hendrick)165 Mony (Thomas), Kleermaker 156 Monye (A de)312 Moor (Theodorus van de), Rector288, 290 Morssele (Nicolaes van)264 (Gregorius van), Apotheker 248, 263 Mouthaen (Hugo), Ontvanger 172 Michelet (Pierre)164 Michielss (Hendrick) Middelbeeck (Bastiaen), Apo theker Mierboom (Procureur). Mierop (Familie van) Minne (de wed. van Josua van der)166 Mist (de), Advocaat 174 Miverius (de erfgen. van Juffr.) 181 Naesthoven (Johannes van), Pasteijbacker116 Naggers (de wed. van den Secretaris)122 Nannings (Claes), Bakker 138 Nannius (Pieter)172 Nassau (Anna en Justina van) 133 (Charlotte Philibert de) 139 (Prins Maurits van) 222 (Prins Johan Maurits van). Gouverneur van Brazilië159 Odijck (de heer van) 161 Ouwerkerk (de heer 98, 139 .181 118 Neck (Grietje van)58 (n. 1) Neck (Willem van), Pasteij backer. 146 Nes (Jacob van), Commis 253 Netscher (Casper), Constschilder 136 Nicastre (René de), Hofmeester 153 Nieman (Willem)312 Nierop (de erfgen. van den Raadsheer)162 Nieupoort, Geschutgieter 138 (Johan)164 Nieuveen (Baertgen en Dorothea van). Zie Nyeuveen. 252

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 374