B bladz. s. 36o bladz. 137 w 132 I51 •V Rijswijck (de erfgen. van den heer van), Heer van Amelis- waart 274, 277 297 177 187 178 230 180 180 143 274 177 121 118 van en 125 Rioche (Johannes Jacobus), Pastoor 271, 272, 282, 298 Rivière (Cornelia van de) 138 - 158 166 181 222 165 Rouw (Stefanus del, Chirurgijn 178 Royen (de wed. van Johannes van), Bakker115 Ruffijn (Nicolaes),Chirurgijn 258,259 Ruichaver222 Rutgers (Dr. M.) 305 (n. 1) Ruychrock (de wed. van Luit.) 185 Ruijs (Auditeur)167 Ruijsch (de erfgen. van den Sec retaris) 181 Ruijt (de), Commis161 Ruijtenburch (de Vrouwe van) 139 Rij (du), Colonel bij de ruiterij 311 Rijckerda (Jan), Schoenmaker. 128 Rijckevorsel (Familie) 297 Rijn (A. van) 297. 302. 305 Rijp (de), Procureur 122 Saertje Davids166 Sage (Hendrick le), Bontwercker 127 Salanger, Advocaat 161 Salm (de erfgen. van Floris Pieterss van der) Sandra, Advocaat Sas (Herbrant) Scatter (Claes), „Medecijn” Schaeff (van der) (Jan Jacobss) Schaep (Elisabeth Maria) Schaepman (E. H. M.) Schaers (Jan), Bakker Schagen (Geertruyt van). van Beijeren (Lodewijck van), Graaf van Warfu see, Heer van Oud Nieuw Goudriaen Schagt (Petrus Gerardus), Pastoor278, 280 Schats (Laurens)186 (Petrus)178 Schelhammer, Luth. Predikant 183 Schellingh (Lucas van der), Med. Doct252 Scherp (de erfgen. van Mathijs), Hoefsmid Scheltus (Jacobus), ,,’s Lants- drucker” Schenckels, zie Schinckel. Schietbaan (C. J.) 293, 302 Schiefbaan—Hovius (Mevrouw de wed. C. J.)272, 294, 303 Schilders (President) 180 Schimmelpenninck (de erfgen. van Engelbrecht)162 Schinckel [Schenckels] (Mr. An- thonis', Med. Docter 252 Schmier (Carolus Henricus), Pastoor Scholastico (Zuster) Robbert Maertens Robijn, Deurwaarder Roelofs (C. H.), Hoofd-Onder- wijzer297 Roels (Johan), Coopman in kanten120, 128 Roermund (C. P. van) 302 Rombouts (de erfgen. van Maerten)167 Romph (de kinderen van Docter) 178 Rooden (de), Advocaat 119 (Johannes van), tim merman Roodenburch (de erfgen. den heer van)163 Rooy (Jan de)165 Roozen (W. F.), Rector 293 Rosa (Adriaen), Commis 120 (Johan), Burgemeester 120 Rosalina (Zuster)293 Rosenboom (de wed. en erfgen. van den Procureur). 131 Rosendael (Pieter), Metselaar204 Rosendael (de erfgen. van Mr. Willem) Rossum (Maerten van) Rotteveel, Pachter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 377