3°2 36i I2Ó 272 r 134 L V V Sluis (Adrianus van der), Pas toor Sluijs (Dr. P. J. A.) 3« 311 290 139 i32 239 221 123 181 bladz. der), bier- 173 van der), 231 I57 311 157 53 272 305 265 265 223 153 157 Soetens, Penningmeester 127 Soetermeer (de heer van) 140 Sorgen (Gezusters van) 119 '(Nicolaes van)181 Souriau (Dr.)142 Soutelande (de erfgen. van) 142 (Familie)183 Spaa (Laurens van), suycker- backer177 Spangen (van), Schout enMajoor 132 Speck, (de wed. van Abraham van der) Speck (H. van der), Comman dant van de Schutterij. Speirman (H.), Notaris Spiegel (Mr. Adriaen van der), Chirurgijn244, 258 Spiegel (Catharina van de)259 (de erfgen. van Hille- gonda), Vrouwe van Achttienhoven bladz. Scholte (A. W.), Pastoor 280, 281 Schoonbeek (A. W.), Pastoor 272,274 Schoonderwoert (de erfgen. van den Notaris)164 Schooren (Dames van der). 306 Schoorstraten (Servaes van) 180 Schot (Majoor)158 Schotte (de wed. van den Raads heer) 125, 161 Schouten (Dirck), bakker 123 Schrap (Hendrick Arentss)187 (Pieter Corneliss) 172 Schrassert151 Schrevelss (de wed. van Dr.)180 Schuite (Maria en Guillebert) 253 Schuute [Schuyte] (Mr.Cornelis), Med. Docter253 Schuylenburch (de heer van), Raad en Griffier 107 (n. 1) Schuylenburgh (Willem)186 Schuyt (Everardus Wilhelmus), Rector Scott (Walter), Kolonel Scotte (Jacob) Scray (Adriaen Pieterss) Secundus (Janus) Segbrouck (Cornelis) Segwaert, Commis Sem (Joannes Franciscus), Pas toor 272, 291 Sepperen (Abraham van) 155 Serooskerken (Pensionaris) 181 Sevenhuizen (Francois van), Apotheker148 Severijn (Jan), lintvercooper 156 Siegfried (Deken J. J.) 298 (Joannes Judocus), Pastoor Simonides (de wed. van den Predikant)122 Sinapius (Juff.)186 Slingelandt (Dr. Abraham) 177 Slingelant (Mr. van). Secretaris 137 Slingerland (Elisabeth) .115 Sluijs (Martinus van steecker (Mr. Symon „medicyn” Smit (J. W.l. Smith (Willem), coopman in franse waren Smits (I.) (Ingenieur) (Jacob) Smouth (Ysbrant)128 Smoutius (de erfgen. van Ds.) 116,167 Smijter (Albertus de),cruydenier 118 Snels (de wed. van Cornelis). 147 (Machtelt)127 (Matheus)161 Snickers, Architect281 (Mgr.P.M.), Bisschop van Haarlem 272, 279, 304 Snouck (Adriaen), bakker 265 (n. 2). (Adriaen Willemss), Advocaat Snouck (Grietje) Solms (Amalia van) Soest (van), wijncooper Soetens (de erfgen.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 378