T. 3Ö2 n v V 1 127 94 Spiers (Mr. Heijnrick van), Chi rurgijn van’t Hof Splinter 331 139 274 der), lladz. 122 122 I42 bladz. Spierinxhoek (Mr. Willem Ja- cobsz), Pestmeester en Chi- rurgijn,. 240, 259 Streso (Constantia). (Ds. Ludovicus) Strickland (de Vrouwe van) Strobanus (Augustinus), Med. Docter253 Strongh [Strangh]158 Strijen (de heeren van) 117 (de wed. van Dirck Pieterss van) 156 (Nicolaes van)330 Strijthout (H. W.), Pastoor 279, 280 .311 3II T47 Suijderhout (Willem van), Pas- Taets (Gezusters)173 Tamme (Pieter)164 Teding van Berkhout (Pieter), Raad en Schepen te Delft 331 Tellinghuyzen (Gijsbert), Chi rurgijn Temple (Sir William) TeresteijnvanHalewijn, Raads heer Terlong (Jhr. Jan) 240, 259 (de wed. en erfgen. van den Burgemeester) 183 (Claes Jansz), Procu reur 264 (Evert Heijndricksz.), bakker .115,117 (Jan), Apotheker 264 (Jan, Elisabeth, Jacob en Catharina)264 (n. 3) (Nicolaes), Burgemees ter 126 Splintersdr. (Duyff, Jan) 264 Spreij (Sara)158 Spronsen (Agent)122 (Griffier)122 Spijck (Hendrick van), Schilder 183 Staekenburch. (Luit.-Gen.) 140 Stallenberg (P. H. H.), Kape laan 274 Stalpaertsdr. (Agatha, Jacob) 329 Stalpaert van deWiele (Familie) 146, 224 Stalpert van der Wiele (Cor nells), Med. Docter 178 Stalpert van der Wiele (Johan), Med. Docter124 Stas, (de wed. van den Raads heer) 182 Stassart (Baron de) 205 Steelandt (Kolonel van) 164 Sterling (Pieter) 162 Stermont (Predikant) 74 Sterrevelt (Adriaen), Notaris no Stevin (Simon)181 Steijn (Mr. Pieter), Raad-Pen- sionaris Stralen (de Vrouwe van) Straman (Lucas Jos.) Straten (Adriaen van Vroedschap128 Straten (Adriaen van), Vleijs- houwer132 134 Teijlingen (Mr. Augustijn van), Advocaat253 Teijlingen (Gerrit van), Wijn- cooper125 Stuurman (I. J.) Suermont (B.) Suggeraet, President teijbacker127 Suyrendonck (Conrector). 132 Swalmius (Mr. Adriaen) 331 Swart (Jan de) 156 Swartendijck (Mr. Pieter), Ad vocaat 115 Swieten (de heer van) .118 Symon (Mr.), Chirurgijn 259 Symonss (Mathijs), Chirurgijn. 116 Symonsz. (Mr. Vop), Chirurgijn 260 Symonsz. (Mr. Aernt), Chi rurgijn240, 259 Sypesteijn (de Wed. van den Raadsheer)146 Sypesteijn (Geertruyt van) 147

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 379