u. V. 363 121 IÓ2 Triglandius, Griffier 148 187 188 Verstrate (Maurits) n v Uijttenbogaert (Johannes), Predikant op Antwerpen Thiel (Roelandt van) Thien (Mr. Isaack van) Thoems (Allert) Thol (van), Oud-Hoofdman 179 121 137 I23 (de erfgen. van Jan 140 177 (Romboutl, Beeldhou wer Vermeulen (F. F.)311 (F. J. A.), Kapelaan 281 (J.), Rector 290 (de wed. van Leo nard) 168 Verschouw (de wed. en erfgen. van Willem)187 128 Verus (Gerijt Jansz.), Coster 329 Verwer (Thomas)170 Vierling (M. E. J.) 302 V Willem) .187 Verburch (familie)180 Verdoest (Dirck), Apotheker 264 Verdijn (Pieter), Juwelier 118 260 de), Kapelaan. 279 bladz. 330 108 Valek (de erfgen. van de Wed. van Dr.) Valckenisse (de Vrouwe van). Valensius, Raadsheer. Valette (Frederick) David), Kapiteijn128 Vallensis (Catharina Maria) Vaudemont (Prinses de). Veau (Mr. Laurens), Chirurgijn [de Viou—le Veau—Veauw- Vyou] Ven (H. J. van Veen (L. van) 311 (Mathijs van), Timmerman 187 (Philips van)125 Veer (de), Secretaris 178 (Albert del, Raadsheer 161 (Anna de) Veerman (Jan Gijsbrechtss) 167, i74> 177 Velde (de erfgen. van de) 123 (Pieter van de), Advocaat 123 Velsen (van), Clercq .115 Verbies (Juffr.), Casteleijnesse 147 Verbrugge (de erfgen.) 185 (Hendrik) 138 (de erfgen. van bladz. Theunis Bastiaenss, Schipper 173 123 332 237 *67 (Cornells van),Tinnegieter 157 Thomas (Hermanus), Pastoor. 277 Thijen (Isaacq van)186 Thymansz. (Mr. Jacob), Chi rurgijn 239, 257, 260 Timmermans (Samuel) 137 Tocht (de erfgen. van den Griffier van der) Tongeren (de Wed. van den Deurwaarder van) 168 Tongeren (Johan van), Advocaat 178 Tongerloo (Geertruijt) 159 Torsse, Kolonel181 Trapentier [Drapentier] 167 Triglandius, Griffier 161 Triglandius, Professor 146 Tromp (Cornells), Luit. Adm. 142 (de Wed. en erfgen. van Maerten Harpertss), Luit. Adm Tubalckain (Wijbrant). Turnhout (de erfgen. van Jacques) Tuyningh, Raadsheer147 Tijing (Mr. Jan), Geneesheer en Burgemeester van Amster dam238 (n. 1) Vergoer [Van Goir] (Mr. Hen- rick), Med. Docter 233, 251, 253 Verhaer (Advocaat)164 (de wed. van den Chi rurgijn) 178 Verhoech (Zie Van der Hoog.) Verhooch [Van der Hooch] (Jacob Jansz Apotheker 249,264 Verhuist (M. H.). 296

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 380