W. I^° 364 4 144 33° 33i 140 173 bladz. 165 131 Viglius, Commis. Vileers (de erfgen.). Vincent Christoffelsz, Apotheker 261 Vinck (de erfgen. van den 136 180 243 171 311 311 174 Wilhem (de erfgen. van den Raadsheer de)162 251 290 Westerhout (de wed. van Luit.) 177 Wieland (Loys)256 (Sophia) 256, 258 Wiele (C. van der) 330 Wielick (Pieter Lucass van) 115,172 Wierts, Raadsheer124 Wigger Allertsz., Chirurgijn 243 255 iöó Wilgenbosch (Hendrik) 162 Wiggers (Mayken) Wilde (Baljuw de) Wely (Dr. D. L. van) Wende (Coenraet) Wenssenburg (Mr. Cornelis Elias van) Wentsenburch (Jasper van), Koopman in wijnen 125 Wentzel (H. J. I.), Kapelaan 277 Werckendam en Moermont (de Heer van) Wesenbeecke (de wed. van Jacob van) Wesseling (Ch. H.) Westerbaen (Jan) bladz. Wal (Arent van del, Vleesch- houwer167 Waldeck153 Waldeck enPyrmont(Graafvan) 159 Waldeck Pyrmont en Culem- borg (Hendrick Wolrath, Graaf van)147 Warfuseé (Gravinne van) 125 Warmont (de erfgen. van de Vrouwe van) Waspiek (Adriaen vanl, juwe lier 116, 155, 166 Wassenaer (de heeren van) 136 Wassenaer (Carel Lodewijk van), Heer van Doeveren Wassenaer (Jacob van), Heer van Obdam Weedewaert (Predikant) Wegewaert (de wed. van Coen raet van), Geschutgieter 137 Wegewaert (de wed. van Willem), Geschutgieter 156 Wely (Dr. D. L. van) 305 I18 Notaris)122 Vinckesteijn (Jacob Engelen) 144 Vinkhuijzen (Dr. H. J.) 305 Viou. Zie Veau. Viry (de wed. van den heer) 127 (deerfgen.vandeVrouwede)i47 Visbach (Hendrick)174 Vogels, Rector293 Volbergen (Thyman van) 162 Vollenhoven, Predikant 188 (Arent van), Waard in de Doelen Voocht (Jacob) Voogel. (W. Th. L.), Kapelaan 281 Voorschoten (de heer van). 137 Voorts, Metselaar50 Vop Symonsz, Chirurgijn 260 Vos (de)137 Vosmaer. (Mr. Adriaen) 331 Vossen (Dignum)256 (Maria)58 Vossius (Isaack)139 Vredenburch (Mr. Gerard van) 330 Vries. (Adriaen, Cornelis, Flo- rentia, Soetgen, Willem en Dirck de)265 (n. 2) Vries (Pieter [Willemss] de1, Apotheker 58 (n. 1) 248, 265 Vrolickhardt (Cornelis) 155 Vrolyck (Michiel)178 Vrijbergen148 (lid van de Staten-Gen.) 128 Vueren (Robbrecht van). 156 Vijgh (de heer)143 Waal (Jan de), Notaris (P. de),' Wachter (Johan) Waert (de), Spiegelmaker 145 Wagenaer (de wed. en erfgen. van Kapitein)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 381