z. Y. 365 139 75 187 n Y) V M 145 168 157 174 311 bladz Wouterss(Dieuwert), „Bossche” schipper Wouterss (Leendert) Wouw (de erfgen. van) 260 144 254 173 168 123 (Abraham van), Apo- thecaris Wouw (Cornelia van) (familie van) (Hillebrant van) 100 99 186 122 Wijckhuysen (Dr. Angelus van) 117 Wijkersloot (Mgr. van) 273, 276, 279 Wijngaerden (van), Vroedschap 177 York (Hertog van) (Hertogin van) Zeijst (Mr. Jan van), Med.Docter 253 183 117 134 116 (Johan van), Advocaat 117 (Dr. Pieter van) 129 (deWed.vanDr.Pietervan)i8o Wuytiers (Dirk), Heer van de Werve en Souburgh 330 Wijck (de erfgen. van Hendrick van) Wijck (Wouter Woutersz. van). bladz. Willem Dircxsz, Apotheker 261 T 321 215 227, 322 322 225 Zoete de Laecke van Vileers (Francois de), Heer vanPots- hoeck Zoete de Lake van Villers (Philips de), Heer van Pots- hoeck en Zevender) 143 Zouderbeecke, zie Zuyderbeeck. Zuyderbeeck (Aernt van) 253 (Mr. Heynrick van), Med. Doct. 253 (Frans, Frederica en Margrieta van) 254 Zuydervliet (Pieter Janss) 173 Zuylenstein (de heer van) Zwieten (Mr. Dirk van), Adriaensz, Chirurgijn Zwijndrecht (de heer van) Zijl (Peter van) Zijll (de erfgen. van Bartholo meus van) Willem I (Koning) II (Graaf) II (Koning) HI - V (Prins) Willem George Frederik (Prins) 316 Willemss (de wed van Meeus), Schuijtvoerder168 Willenborg (F. A.)297 Willmer (G. P.), Bisschop van Haarlem300 Wilt (Jan Willemss de), Vleijs- houwer179 Wiltbrinck, Agent127 Wiltens (Isaacq)180 Wimmenum (de Vrouwe van) 142 -173 Winden (Mathijs van). Wingaerden (Abraham van), Kok Winterack (de erfgen.) Wintgens (Willem) Wiswilier (Johan), Franse- cramer Wit (Gijsbert de) Witbroot (Pieter Joachimsz), Chirurgijn241, 260 Witsant (Jacob Jansz.), Apo theker 265 Witsant (Pieter Jansz.), Bakker 265 (n. 3) 311 Witt (B. de) (Johan de), Raadpen sionaris 144, 163 Witt (Johanna de)144 Witte van Schooten (Johannes de)331 Witte van Schooten (de Wed. van Mr. Johan Francois de) 331 Wittendel (Mr. Pieter) Med. Docter235. 253 Wittert van Hoogland (Mgr. Jhr. W.M.G.),Rector,Pastoor, Ge heim Kamerheer van Z.H. 284, 290 Wolff (de), Secretaris. 142 (Jan Jansz.), Apotheker. 265 Wou (Laurens', Chirurgijn 260

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 382