h. f- 3i DE WORDING EN ONTWIKKELING VAN HET HOF. i. k. 1361. 1366/67. 1376. naam e. a. b. c. d. en nieuwe klerkekamer. gang, althans bekend in 1418. en warderobe van c. 1387 1391, en bewoond door Jonkvr. Aleijd Het overlijden van Vrouwe Mathilda, gemalin van Willem V, in April 1362, bevestigde pas eerst Hertog Albrecht zoodanig in zijne macht, dat hij toen pas zijne bloedverwanten uit Beyeren liet overkomen. (Blok, Geschied, v. h. Ned. Volk, II, Pag- 93)- van Hertog Albrecht v. 1377 (onder dien 2°. Aanbouwen en verbouwingen. x) De beide Beyerensche kamers v. Gravinnekamer en warderobe v. Gang naar de kapel v. 1364/66. Omgaande gang v. 1375 uit de groote zaal naar deze kamers en naar de danskamer, met voortzetting langs de danskamer v. c. 1390. dy Gang naar de kamers van Oostervant v. 1387; d.> gang tusschen de raadkamer en de kapel, gemaakt 1441 42; </3 gang langs den vijver, bekend in 1454/55, destijds vermoedelijk ter vervanging van een ouderen gang; d,t gang tusschen de cypressenkamer en het groot prieel, bekend 1434; d- gang langs den vijver, gemaakt 1501. Nieuwe warderobe Kamers van Oostervant v. bekend in 1386/87). Sanctuarie der kapel, bekend 1361 met nabijliggende aalmissenkamer der i4de eeuw. Nieuwe kamer van Hertog Albrecht van 1384; in 1436 cancelrie, met uitbreiding naar den vijver v. 1445. Oude kamer of kamers, vervormd c. 1390 tot raad kamer van Holland met nevenliggende kamer, verbouwd in 1392 tot schrijfkamer Portaal, trap en Kamer, keuken bestemd voor van Poelgheest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 40