DE WORDING EN ONTWIKKELING VAN HET HOF. 32 r. v. w. X. z. s. t. u. 1483, bekend m. n. o. p. Eetzaaltje der 15' van ’t eynden dat register (aan 1462 met open plaats aan dien vijver, en met overdekten toegang uit het 1485. 1) „Capenburch”, bekend na 1460 en t) De situatie aanduiding van t en u is eenigszins globaal het is o. a. de vraag of uit den tegenwoordige!! plattegrond nog wel iets met zekerheid in deze voor den ouden toestand mag afgeleid worden. De gebouwen x, y en z maken gezamenlijk in de i6d,= en i7d= eeuw waarschijnlijk deel uit van de z.g. „kasteleiny”. (Verg, ook deswege de Riemer, I, pag. 132—134). en ditzelfde jaar, van den stedehouder Lannoij Kamer van Cleve van 1391 met kamer van Staat der i5de eeuw. Zwarte kamer van 1406, bewoond door Willem VI. Twee bijbehoorende aanbouwen van denzelfden tijd. Cypressenkamer v. c. 1414. ;de eeuw met 2 bijbehoorende kamers, ’t zij van c. 1414, althans van 1435. ’s Tresoren kamer en coken, bekend 1418; van 1471 tot 1506 grefferie. Coken en bottelrie (1433-1440). Coken met plaats v. d. stedehouder Lalaing (1440-1445). Kamer voor den secretaris, gemaakt 1442. Stedehouders contoir den vijver) v. bekend 1493, Binnenhof v. Achtkante toren voor 1480. Groote toren, opgetrokken 1456, onvoltooid zijnde, nedergestort. Kamers, bekend in het laatst der i5'1e eeuw; tijdelijk betrokken in 1498 vermoedelijk door Keizer Maximiliaan. y. Lange kamer, in het einde der i5de eeuw woning van den concierge van het hof. Bakhuis op het hof, vermoedelijk van als zoodanig in 1515. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 41