34 Groote Coken. i. DE WORDING EN ONTWIKKELING VAN HET HOF. de groote wijn- oude zaal, van oude zaal, van verschillende gebouwen op het Binnenhof en hun ontstaan dankten aan de zich wijzigende toestanden op dit hof, gedurende de opvolgende regeeringen. Dergelijke behandeling kan niet plaats hebben zonder het geheele Binnenhof in overzicht te nemen, waarvoor thans de ruimte en tijd ontbreken. Deze is gedurende de middeleeuwen steeds op haar plaats gebleven, en wel ter hoogte van het tegenwoordige Kantongerecht, tegenover den zuidelijken zijgevel der hofzaal, zoowel tegenover de pentrie en het tridzoer met den tusschenliggenden kelderingang, als tegenover de buitendeur in de 5demeest oostelijke, nis der hofzaal. J) Mede niet verre van deze keuken bevond zich de hoofd ingang van den kelder onder de oude zaal, welke tot op 1436 steeds als algemeenen turfkelder van het hof schijnt R. 1472 '73 fol. 2oir. en v. Item besyden die coecken, in die grote zael an die zuytzyde Item besyden die oude koeken an die zuytsyde Item in die oestsyde besyden die oude koeken in die grote zael In den aanvang der i4de eeuw is er alleen sprake van en turfkelders onder de groote en de de warderobes ter weerszijden van de de penterie (paneterie) en het tridzoer (dressoir) tegen den zuidelijken zijgevel en der bottelrie tegen den noordelijken gevel der groote zaal. Zij allen vormen te veel onderdeel van die hoofd gebouwen, dan dat zij voegzaam op zich zelve kunnen worden beschouwd. Die opmerking geldt niet in de aller eerste plaats voor de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 44