35 DE WORDING EN ONTWIKKELING VAN HET HOF. te hebben dienst gedaan 1); destijds werd deze bij eene gedeeltelijke herstelling der oude zaal ingericht echter voor gevangenis en met de noodige folterwerktuigen voorzien. 2) In 1470, 1489, 1498 en 1505 is hij wederom voortdurend turfbewaarplaats, evenwel meer bepaald ten behoeve van den stedehouder. 'j Reeds in 1462/63 was dan ook een nieuwe pijnbank gemaakt ,,’t eynde die groote zael”, terwijl dat in 1482 mede sprake is van een hangend slot „dienende in die grote sael an die pijncamer”; 1|) zoodat de besproken kelder vermoedelijk reeds tegen 1460 opnieuw turfkelder was geworden en de gevangenen wel reeds elders zullen zijn ondergebracht geworden, indien de Voorpoort te weinig ruimte aanbood. (Zie hierna pag. 55). De groote keuken nu diende minder voor den Graaf of diens gezin vermoedelijk, dan wel voor het gansche lagere dienstpersoneel, dat daar hun maal kon bekomen en dit nuttigde, nu eens in de hofzaal, 5) dan weder meer geregeld mogelijk in de nader te bespreken „groote stove”. Bij groote feestelijkheden in den hove, waarbij de hofzaal x) R. 1436/37 f. 90V. De kelder wordt van allerlei vuil ge reinigd „want dair veel turfs in voirtiden in gelegen hadde”. -) R. 1437.38 f. 67V. In die kelre, dair men die misdadige gevangen in pinicht f. 68r. ende dair ene betstede of gemaict in den voirsz. kelre, dair men die misdadige up pynincht ende leyt. Volgens de rekening v. 1444/45 werden omtrent 70 gevangenen van Leijden binnen den hove gebracht, welke in den kelder onder de oude zaal moesten leggen; aangezien er te weinig stokken voor opsluiting waren, werd tijdelijk voor dit doel een geheel houtwerk getimmerd; ook werd er een pijnbank in den kelder geleverd. 3) R. (op de aangehaalde jaren) fol. i8iv., por., 152V en 128V. 4) R. fol. 84V. en n6v. R. 1398/99. Item betailt van enen clede in der zalen gemaect, aldaer die bottelgiers onder plegen sitten te eten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 45