INHOUD. 8 69 112 266 269 1798 310 313 191 215 Bladz. I Jozef Israëls. Eene wandeling bij ’s-Gravenhage Jhr. G. G. Calcoen. De wording en ontwikkeling van het „Hof in die Haghe” gedurende de middeleeuwen (met een plattegrond) Jhr. J. H. Hora Siccama. Prins Willem III in be trekking tot den Haag, met j afbeeldingen Johanna Berk. Eene wandeling door 's-Gravenhage in het jaar 1679, met 3 afbeeldingen Mr. T. M. C. Asser. De Haagsche Club in de Houtstraat. 1748—1895, met eene afbeelding L. J. J. Hageraats. 's-Gravenhage 1250—1900. Th. Morren. Eenige Haagsche doctoren, chirurgijns en apothekers in de 16- eeuw 229 „Op de Nieuwe Haegsche Apotheek”. Gedicht van Hendrik Schim PZwart. Het Katholicisme bij het begin, gedurende den loop en aan het einde der 19° eeuw. 1 W. G. van Oijen. De Sociëteit „de Harmonie” i F. de Bas. Oude-eeuwsche Avondbede

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 7