ffl-1 sl rsseasgas*1 ükw w't' I Oi-Jj Afbeelding der plechtige trouw-statie van Zijne ld* Hoogheid den Heere Prince van Nassau Weilburg met Hare Doorl. Hoogheid Jpuwe Carolina van Oranje-Nassau. Geschied op Woensdag den 5 Maart’0! in de Groote Kerk in ’s Gravenhage. fa <">G ,4-1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 9