HET BINNENHOF VAN I247 I747. 99 namelijk. Kamer C werd mogelijk mede toen van nieuwe kruis- en deurkozijnen voorzien; hier trof men reeds in 1523 de „secrete raidtcamer” aan, genoemd mogelijk het jaar te voren „rapportcamer” (naam, welke overigens nimmer meer voorkomt); de drie vertrekken B, C en D blijven echter afzonderlijk bestaan, heetende door elkander, naar schijnt, „secrete” kamer. Daarnevens werd de oude gang E geheel nieuw opgewerkt, verbreed en verwulfd, daaraan ongeveer in het midden een oud torentje nieuw opgemetseld om een steenen wenteltrap, waarlangs men uit het nieuwe vertrekkamertje nederdaalde naar de onder liggende griffie H, zijnde dit nieuwe bovenkamertje dus in 1525 bestemd geworden voor de behandeling der requesten door den griffier. De nevenliggende oude grafe lijke woning werd nu aangewezen voor behandeling van meer geheime zaken, en het ligt voor de hand hier te denken aan zaken, in 1525 der „gevangens, die besmet waeren mit de secte lutheriane ten tyden dat ’t hof hier lest gemaict was”, liggende op de Voorpoort. (781’.) Reeds in 1529 bleek de ligging der meer „openbare” griffie hier eenigszins schadelijk voor die geheime zaken. s’°) De eigenlijke oude zaal wordt nu voortaan „pleitcamer of pledoye” genoemd, en kan dus, meer dan vroeger, alleen voor de „openbare” berechting van zaken gediend hebben. Tegen 1552 spreekt men ook van de „rolle”; in 1569 is het zuidelijke voorgedeelte daarvan bekend als de „audiëntie van de raidtcamer”; in dien zelfden tijd treft men mede de „furneerkamer” aan, terwijl dat tevens de „griffie” destijds, d. i. tusschen 1550 en 1556, ver plaatst was, en wel tegen den zuidelijken gevel van de kamer van Ludic thans werd aangetroffen. 91) Inmiddels was door den Keizer op 25 Aug. 1531 een nieuwe in structie vastgesteld voor het Hof, bestaande dit voortaan uit een president, veertien raden, een procureur-generaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 110