HET BINNENHOF VAN 1247 I 747. 131 lijk kwartier door de plaats gehad hebbende verbouwing van de statenkamer een belangrijk deel der bovenver dieping was onttrokken, moet voor dezen tijd zeer waarschijnlijk de vleugel aan het Buitenhof in zuidelijke richting zijn voortgebouwd geworden, over eene breedte van vier ramen, in den trant van het reeds bestaande werk boven de middelpoort. Hier kwamen vermoedelijk de slaapkamer met andere vertrekken der nieuw gehuwde, waaraan in 1678, na eenige voorafgaande reparation inwendig, het noodige snijwerk en denkelijk ook eenige schilderingen in verguld en op doek werden aangebracht vna de hand van Anthonie Dyckmans, Jacob Roman of van Johannis Monincx. Het nieuwe kwartier kan in 1671 reeds zijn aangevangen wellicht. 130) Beide kwartieren naast Buitenhof en kapel nu hadden onderling gemeenschap, sinds 1640, door een nieuwe bovengalerij, opgetrokken op de (gedeeltelijk vernieuwde?) benedengalerij langs de noordzijde van het Binnenhof. Door die bovengalerij werd nu voortaan vermeden de doortocht over en door de vertrekken boven de raad kamer. Na 1651 deed zij mede de mogelijkheid ontstaan voor de Staten van Holland om zich een nieuwe staten kamer te bouwen boven de oude, waarbij die nieuwe kamer thans de groote afmetingen kon bekomen, nog blijkende uit de tegenwoordige Eerste Kamer der Staten- Generaal. Die nieuwe zaal was nu voortaan alleen toe gankelijk van de benedengalerij, opgaande langs een breeden bordestrap j. Ook hier vond men den toegang tot de onderliggende nieuwe kamer van Gecommitteerde raden; tusschen beide zalen bestond door een achtertrap, in den hoek aan den vijver, langs andere vertrekken van dienst mede, eene verbinding. Het is niet onmogelijk, dat de tegenwoordige benedeningang in de noordergalerij van 1640 dateert. 131)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 142