HET HUISHOUDBOEK VAN JOSINA VAN DORP. 7 De regeling Een stoop is een dubbele kan, vier pinten. De regeling van alle zaken betreffende de erfenis ver wekte jonkvrouw Josina nog heel wat beslommering. Daar waren, buiten de verrekening van den verkochten boedel, de leenen in Holland en Zeeland, die verheergewaad moesten worden, pachten en tienden, die nog ontvangen, daarentegen eenige oude schulden, 'die betaald moesten worden. Maar ook het gezellige leven hernam weldra zijn eischen. De vastenavond van 1601 werd gevierd met een feeste- lijken maaltijd, waarvoor „speelluyden” gehuurd waren tegen 18 =g. Margriet „het groene vischwijf” ontving 40 voor visch. Daarbij kwam voor 900 oesters 10 =g 16 st., voor vruchten en banket 7 =g, voor vier stoopen x) „Rinsche wijn” 5 jg 12 st. De dienstboden werden getrac- teerd met „een tonneken Fransche wijn van 10 stoopen”, waarvoor 5 dg in rekening wordt gebracht, waaruit blijkt, dat de Rijnwijn, die bij elke gelegenheid afzonderlijk werd gekocht, dubbel zooveel kostte als de Fransche wijn. Herhaaldelijk vinden wij jonkvrouw Josina op reis, nu eens naar Middelharnis of naar Zeeland, blijkbaar tot regeling van zaken, dan weer naar Brabant of Luik. Hier voor zullen wel familieredenen geweest zijn, daar haar moeder, Antoinette Grellet, de dochter geweest was van den baljuw van Tournehem in Artois, en haar zwager Jan du Bosch uit het kwartier van Aalst afkomstig was. Wij treffen trouwens een post aan van 32 ±g voor het verheffen van het leen van Fromont. Maar bovendien was zij zeker katholiek gebleven, en te Luik hield zij zich lang genoeg op om er het burgerrecht te krijgen. Van dit ver blijf ontbreken echter de aanteekeningen in het „Manuael”. De oorlogstoestand schijnt haar geen zorg gegeven te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 15