139 HET BINNENHOF VAN I247—I747. Jhr. G. G. Calkoen. Utrecht, September 1901. hof bruikbare bestemming vonden, veelal getrouw aan de overlevering volgens de geschiedenis, is het niet ge heel onbegrijpelijk, dat juist voor de Groote zaal geen passende bestemming werd gevonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 151