148 HET BINNENHOF VAN I247 I747. 31) (pag. 59.) v. Mieris, III, p. 617, 663, 671 en 754. Volgens Philippus a Leydis was het doel der instelling van het Hof- kapittel in 1367 (Zie deswegeDe Riemer) de kanunniken te laten optreden als ’s Graven Raden in regeerings- en rechts zaken, maar ook om aan hen de zorg op te dragen voor de brieven, charters en het schoon geheel der registers („litterae, cyrographi et decus registri”) (Van Riemsdijk, a. v.) 32) (pag. 59-) Deze huizinge bestond in 1484. 129V., 134V. en I43r., klaarblijkelijk uit minstens 3 woningen. Er werd gestopt b. v. up die earner, staende naest den bornput te hove; item an de noirtsyde van de middelste earner, staende by de voirsz. put; item up der hoofmeisterscamer dairan staende. 33) (pag. 59.) In deze vindt men vermeld1376. 3ór. .ende te besighen op die sanctewerie ende op myns heren earner, die an die capelle staet. 1381. 30V. Sanctuari, daer miin heer ende miin vrouwe misse in pleghen te hooren. 1383. 341'. .in die ghote twisschen die sanctuarie ende der nuwer earner; 30V. nuwe earner an die capelle. 1387. 30V. an die tralyen van de sanctuarie in die capelle (zijnde het jaar te voren tusschen beiden een deur doorgebroken.) 31) (pag. 60.) Men vindt deswege: 1391. ...een tridzoer ghe- maect, aldair men broot ende spisen op set; in die aelmissen een nuwe veynster. 1437. 68v. .ende die scuttinghe gemaect mit eenre dueren after die cancelrye, updat men dair van buten so na nyet comen en sal, als men pleecht. 1438. 74V. In den aelmiskelre een contrecuer (haardplaat) gemaict ende oic een voete gemaict, dair men aldair den groten ketel upset, ende voir den oven aldair ene muyre gemaict om den wint te schutten, die dair in te wayen pleecht. 79V. Voir der aelmoesse- nierscamer gemaict een bescut van horden ende ander hout- werek mit een duer dairan voir de boghe van der cameren aldair voir ’t lopen van de arme luden. 8iv. In der aelmoese- nier earner gemaict een grote brede viercante banek, dair men die spise up leyt. 36) (pag. 60.) Want het luidt: 1383. 27c. Gewrocht, gespit en gepoot „bi der capelle”. 1361. preyeel onder die linde. 1364. 53V. Gemetseld onder den lindeboom. 1400. Item Heyntgen van Tienweken voir een stien, dair een tredzoer of gemaect is onder die linde. Elders op 1442 (Isings Binnenhof, sub Kapel)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 160