HET BINNENHOF VAN I247 I747. 155 ganc tusschen die raetcamer ende des Heeren earner van Santes een raem ende een veynster, om die kairsen aldair in te setten. 1439. een glas in de cancelrie, door de honden stuk ge- loopen, welke daarin besloten waren. 1441. ende een ganck gemaict tusschen die capelle ende die raetcamer aldair (d. i. geëffend). 1442. Verstoppet optie coken, die an die raetcamer staet, ende die cancelrie, die daeran staet. 1443. Ende over die oude raetcamer, dair miins heren knechten van Lallaing up slapen, enz. 1444. Begonnen te maken een camerkin ander cancelrye voer den „dachlycxe memorialen” in te leggen, dat staen sal upten een zyden van den vivermuyren ende want die vivermuer te dicke was, so is die muer al heel of gebroken, enz. (De muur stond kwalijk en het kamertje kon daar door ruimer worden). 1445. Een duercasiin geset in den muer tenden desen voernoemden bouttelyerie om daer duer after in de can celrie te gaen; een vloer gemaect tusschen die voersz. buttelyerie ende coken. Een nyen eycken duer gemaect an den wendel- steen, die staet voer die raetcamer. In de voern. bouttelrie vyf trappen, dienende int nedergaen van den kelnaer; die ankers angeslagen in die nuwe bouttelrie by die raetcamer. 53) (pag. 73). 1444. Onder die earner van Oestervant, dair myn genadige vrouwe butelgiers lest lagen, enz.; grendel onder die ganepoert, dat men gaet upten earner van O, daer nu myn heer de president up leyt. 1446. Een ganck gemaect, dat men gaet after in die cancelrie, beneden onder die earner van O. 5i) (pag. 73.) Omtrent zijn verblijf binnen het Hof: 1434. Aen die wyngaerde alter des procureurs procureur-generaal) ende des rentmeesters earner (K), staende bij den putte. “5) (pag. 74.) De Riemer, II, p. 236. In 1384. 34V. is reeds sprake van „seriën in die clerckecamer, daar die rekeninghen in legghen.” 5<i) (pag. 74.) Een en ander blijkt1442. An een toern op die rekencamer ende hi verdient hadde als op den toern, die staet an die earner van der rekeninghe, aldaer een gat in ende doerbroken. 1443. Tegelen, dienende in die earner van Cleve mede te paveyen an die casse in die earner van Cleve, dair die rekeninghen in leggen up die earner van C. daer men rekent. Ook werd een geheel nieuwe groote kast gemaakt en geplaatst op de kamer van rekening, waarin de rekeningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 167