i6r HET BINNENHOF VAN I247—I747. gaet van die grote zael tot in die danscamer, te wetenin den hoeck, als men eerst vuyt die zael up die trappen comt, een nyen glas. Up Walravens earner boven die danscamer. 1455. Up die taelderye, staende tusschen die oude zael ende Wal ravens earner (N.B. In 1467. 75r. blijkt deze: bewairer van den ymboel ende huysraedt upten hove), dair die bastert van Bourg, pleecht ter tafelen te sitten. 1458. After aen die dans camer in den tuyn aen die suytside. 1459. 671'. Een glas ver loot onder die danscamer aan die noirtside (d. i. aan de open plaats) ende staet in die earner, dair die snyders sitten. e9) (pag. 82.) Zoo vindt men nog: 1462. 631'. Gestopt up dat camergen, dat up die houten stylen staet (o,), dat men Capen- burch hyet. 1463. 76c. up dat camergen, staende ’t eynden aen C. 76V. up dat camergen, dat voir an C. staet een groot portael ge- maect, dat men up C. gaet. 1479. 200V. Item dat houtwerek ge broken van die vervallen earner, die an C. staet, ende dat gebrocht enz. 1891'. Item gemetselt ende upgeleit een muyer derdalve steen dick aent fondement van den achtkanten toirn, staende int water by die brugge, dair men over in den coeltuyn gaet. 198V. Item noch zes houten gemaict int bolwerck after by dat fondement van den „nyenwen” toirn, om bossen (geschut) op te leggen. 70) (pag. 83.) Extraord. Graf. rek. 1455. 70 75. 1479. i88v. 32 voer cleis, die te hove oic verbesicht syn aen den muyer ende bolwerc dat gemaict is dair den toirn om viel. i86v. Item die vervallen cameren after t Hof, dair den toirn by stont, die om viel, eensdeels afgebroken, den sitten dair of gecomen schoen gemaect, getast ende over een hoep gebrocht. Item die schoeren gestopt ende twee dueren (die naar de 2 kamertjes?) aldair toegemetselt. 71) (pag. 83.) Denkelijk meer onmiddelijk oostwaarts tegen de kapel trof men, althans in den aanvang der eeuw, nog aan het vierhuis en het turfhuis daarnevens, verder een oratoer, het capittelhuis, de sacristie met nieuwe sacristie, het biecht- huis en een dekenskapel. Ten deele kunnen deze gelegen ge weest zijn, noordwaarts van de kapel, langs den vijver. 72) (pag. 85.) Hier volgen enkele beknopte aanteekeningen ter zake: O. a. 1483. 99V. Vier groite ringen gemaict mit huer toebehoiren an die duer van die keldenair in die nyenwe tresorie, 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 173