166 HET BINNENHOF VAN I247—I747. de vrouwe van Male duer te kercken gaetan dat portael ande selve ganck, daer myn vrou van Male misse hoert ende Oostmael, zoon van Johan, Heer van Cuylenburg, geboren omtrent 1499 met Anna van Hamal van Elderen, stierf 19’ Mei 1538 en werd te Breda in de Groote kerk begraven. Hun zoon Johan trouwde de gelegitimeerde dochter van Graaf Hendrik van Nassou en een jufvrouw uit Schoondoncq. Deze Johan overleed 15 Juni 1561. Zijn vader was Drossaet van Breda; diens verblijf binnen den Hove gold echter ver moedelijk zijn ambt van stadhouder van de leenen van Holland die leenkamer bevond zich dan ook sinds circa 1520 nabij de middelpoort. Zijne vrouw overleed 6 Juni 1550. 88) (pag. 95.) 1523. 701-. In der maent van Augusto gewrocht in de huysinge dair den conchierge woent ende aldair geschoeyt an de galerye daer men duer gaet vuyt der groter saele nae des keysers logys, alsoe d’oestsyde binnen in de plaetse den muyer zeer gebroken ende vuytgewatert, was geschapen ter neder te vallen, enz. Ook in 1549. 93V. ligt de „coicken van de conchiergerye” binnen gemeld logies. 8e) (pag. 95.) 1517. 98e.) In de camere. daer des casteleyns joncwyf woent boven den inganck van de kellenair. 1521. 761'. Glas gemaakt „boven die galerye, dair die casteleyn woent.” 1519. 821-, muyer voer den thuyn van den casteleyn achter de caetsbaen. 1518. 73r. muyer an de singel in des casteleyns thuyn. 1520. 68r. Een muur gemetseld „aen des casteleyns earner omme den ganck te wyen, dat men daer ruym duer gaen zoude; ende noch boven die galerye (loopende naar „sconincx logys”) beyde de muyren vuytgebroken”, enz. 1522 76V. Gesteigerd „an de westzyde van de galerye, dair die casteleyn onder slaept. 1527. 72 r. an een schoersteen, dair de casteleyn nu ter tyt inne woent. 1528. 741'. t huys in de kaets- baene, daer ’t jonckwyf van den casteleyn inne woent, an de dullegraven earner, enz. 1530. 631’. Galerye over des casleleyns earner. 1545. 921’. Item noch gemaict twee glaesen, staende over die kaetsbaen ande viverzyde in de groote kamer (Z?), daer die casteleyn eet. 1548. io7r. boeven die galerye in des caste leyns logys. 1552. i6or. Een glas „boven opte hoichste gaelrye by de casteleyn.” 1559. lotv. noch verloet drye glaesen opte hoichste „witte” gaelderye. staet an die gevel int westen an die cappelle. Fred, van Renesse, van van Wulven en van Marg. 1470. gehuwd na

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 178