170 HET BINNENHOF VAN I247— I747. 9S) (pag. 103.) Mogelijk dit zelfde jaar nader aangeduid (8ov.) als: dat nyenr werck, dat nu begonnen is aldaer men van de galerye gaet upte nyenr raedtcamer, poorte gemaect moste wesen” (voor welke poort veel blauwe steen aan lijsten, dorpels, pilaren en bogen werd geleverd.) 1550. iO7r. Houten koicken besyden den leencamer; ii2r. noch zes glaesen verloet boven die westpoirt van de leencamer. 1551. mr. (houten) wendeltrap onder die leencamer. 1565. 771'. noch verloetupte leengriffe noch upte leencamer. 1584. I38r.van dat zy de leencamer opt Binnenhoff, dair die wacht of guarde van Zyn Exc. gelegen heeft, schoongemaect ende gereynicht hebben. 1588. 122V. van dit zy de leencamer ende het wagthuys van de guarde van Zijn Exc. schoongemaect hebben. Tegen 1651 (De Riemer I, p. 156) lag het Corps de guarde onmiddelijk noordwaarts tegen de middelpoort aan. Reeds op 20 Sept. 1577 schijnen de Staten van Holland besloten te hebben voortaan aan het Hof van Holland op nieuw op te dragen kennis althans te nemen van de processen, hangende voor het Leenhof. (Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen., XIII, p. 5.) 9e) (pag. lo4-) Die erg breekbare beesten huisden vermoede lijk al langer binnen den Hove, en wel sinds 1528, 66r. Item noch heeft die voorn. Meeus Jansz. onledich ende besich geweest om die leeuwen ende andere steene vogels, die van Gorchem in de spoye gecomen waren, om die up te doen brengen, ende een plaetse gemaect in de kellenair, dair men 94) (pag. 102.) Die kamers worden nog vermeld1522. 74V. ganc boven die muntmeesterscamer (met licht op het westen). 1523. j6r. (glas) Item noch in de muntmeesterscamer, int noirden ende int zuyden. 78V. Item int munthuys, daer nu inne woent Crommendyck. 1541. 8ir. Zes yssers van een casyn, staende in de earner van de wardeyns van der munte. 1546. 87c. Jouf- frou Anna in de munt. 1522. 8or. Ander reparacien gedaen an de huysinge, staende an de zuitoestzyde van den hove achter de assaycamere, daer inne te wonen plach jouffrouwe Ysabele van Reymerswale. (Zie hiervoren aanteekening 75). Ende in welcke huysinge gewoenlick zyn te logieren die baenreheeren ende ridderscippen, zoe wanneer den grave van Hollant in den Haghe es. 1529. 71c. Vermaict den oven in de assagerie, daer Tymmer Jorisz. inne woent.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 182