OP BEHANDELDE .BESTUURSINSTELLINGEN. i8i HET BINNENHOF VAN Ï247—I747. REGISTER 132) (pag. 132.) Dit benedenvertrek schijnt in 1672 ihgericht te zijn geworden als vertrekkamer voor den nieuw benoemden Raadpensionaris Fagel; toen werd er een binnenmuur onder genletseltl, welke de lengte van dit vertrek verminderde tot 11 M. en een binnengang deed onstaan naar de vergaderzaal der Gecommitteerde raden. (Ising, Binnenhof, Staten v. Holland.) Admiraliteit. 116, 135. Audientiekamer der gezanten (Trè<ieszaal). 112, 116, 135. Audiëntie van het Hof (Prov.). 99, 164. Cancelarij. 58, 69, 72, 76, 92. Charters en registers. 58, 77, 85, 92, 101, 125, 127, 134, 141, 146. Charterkamer van het Hof (Prov.). 124, 134. Conciergerij. 95, 97, 118. Dagvaarten. 58, 141. Finantie van Holland. 127, 129, 135, 136. Fourneerkamer. 99, 134. Gecommitt. raden nevens zijn Doorluchtigheid. 122. Gecommitt. raden van Holland en West-Friesland. 110, 122, 127, 131, 135, 136. Generaliteit (Alg. Staten of State'n-Generaal). 109 111,133,135. Generaliteitscharters (registers). 112, 113, 135. Generaliteits-rekenkamer. 114, 116, 135. Griffie der Alg. Staten. 112, 135. Griffie van het Hof (Prov.). 70, 76, 91,98,123,124,134, 136, 152. Hof van Holland of Hof-Provinciaal. 69, 75, 89,98, 123—126,134. Hooge Raad. 118, 119, 120, 124, 136. Kamer ter auditie van de gemene-landsrekeninge. 126, 127, 134. Kamer van Finantie der Generaliteit. 117, 136.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 193