i8a HET BINNENHOF VAN 1247 I747. Stadhouders Kamer van geldmiddelen. 114. Kapittel der kapel. 60, 94, 148. Kasteleinij. 95, 105, 118, 120, 122, 136. Klerken en klerkenkamer. 38, 42, 43, 51, 58, 65, 140—142, 155.. Landsadvocaat of raadpensionaris. 91, 110, 127, 159, 181. Landsbestuur van 1428. 68. Landsbestuur onder Leycester. 109, 113. Leenhof en leenkamer van Holland. 101, 125, 134. Leen- en registerkamer. 101, 125, 134. Librarie. 103, 105, 119. Munt en assaaikamer. 85, 102, 121, 136. Ontvangers. 65, 74. Ontvanger-generaal. 114, 117. Pledoye of pleitkamer. 99, 109, 123. Procureur-generaal van het Hof (Prov.). 69, 73, 86. Raad van den Graaf en raadzaal. 36, 39, 41, 141. Raad van Holland en raadkamer. 58, 64, 69, 72, 75, 91, 93, 97, X02, 104. Raad en leenhof van Braband. 116, 117, 135. Raad en rekenkamer van de domeinen van den Huize van Oranje. 123, 134, 135. Raadkamer van den stadhouder (i7de eeuw). 122, 135. Raad van State. 110—112, 114—116, 118, 135, 136. Rapportkamer. 99. Registers van het Hof (Prov.). 69, 75, 85, 124. Rekenkamer van Holland en Zeeland. 69, 73, 76, 126, 134. Rentmeesters. 42, 59, 64, 141. Rentmeester-Generaal. 65, 69, 72. Requestkamers. 98, 123, 134. Rolle van het Plof (Prov.). 99, 123, 124, 134. Secretarie van Holland. 127, 129, 135, 136. Secrete raadkamer. 99, 123. Sociëteit van die Haghe. 125. Stadhouders en stadhouderlijk kwartier. 72. 77, 81, 92—94, 104, 107, 110, 128 en volg. Stadhouders der leenen. 101, 166. Staten van Holland en Westfriesland. (Zie ook: Raad van Holland). 70, 75, 90, 101, 110, iiï, 127, 131-133, 135, 136. Steden-raadkamer. 71. 85. Thesaurier-generaal der Generaliteit. 114, 136. Tresorier van Holland. 42, 58, 65, 68.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 194