II C1) Afdeeling III. 1) Het eerste stuk kwam voor in de Mededeelingen van 1901. HET KATHOLICISME TE ’s-GRAVENHAGE BIJ HET BEGIN, GEDURENDE DEN LOOP EN AAN HET EINDE DER i9de EEUW. 1. Het R.K. parochiaal Armbestuur. Deze Nestor der R.K. Vereenigingen heeft zich in de dankbaarheid der katholieke bevolking van ’s-Gravenhage sinds schier on heugelijke tijden eene ruime, eervolle en blijvende plaats verworven. Reeds opgericht in 1764 mag het R.K. Arm bestuur zich beroemen den last van den dag en de hitte gedragen te hebben. Oud, maar geenszins, verouderd, getrouw aan haar lofwaardig verleden, blijft deze corporatie nog altoos met jeugdige kracht en ijver hare zorgvolle taak voortzetten. Hare zegenrijke werkzaamheid hebben wij reeds in het licht gesteld bij de behandeling van het R.K. Weeshuis enz. Toch maar voor een gedeelte. Die stichting is wel van den aanvang af het kind harer voorliefde, maar geenszins het eenige voorwerp harer Vereenigingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 21