212 DE WONING VAN DESPINOZA OP DE STILLE VEERKADE. 4 Bogaardt. Notaris Dedel en Patijn. In het bezit van den Heer Amiabel. 5 April 1809. Isaac Johannes van retha van Volhaven. Notaris van van den Heer Amiabel. Voor het gemak werden altijd dezelfde belendenden uit de vorige Akte overgeschreven, ofschoon ze reeds lang over leden moesten zijn. Februari 1789, Anthony Bogaert (wonende te Utrecht), verkoopt het huis met dezelfde belendenden aan Anna Elisabeth Droulé, huisvrouw van Carel Gus- taaf van Gulden. Notaris Beelaertz en Bachman. De Huwelijksche Voorwaarden van C. G. van Gulden zijn 14 Oct. 1774 gemaakt voor Notaris Gillis Mijne. Hij overleed 6 Juni 1790 te ’s Graven- hage. Bij scheiding van 5 Sept. 1798, (Notaris G. Slekking,) komt het huis aan zijn kleinzoon Teunis van Gulden Pieterszoon. Os en Maria Marga- Os verkoopen het huis aan Frans Ogten. Akte in het bezit Febr. 1799. Teunis van Gulden verkoopt het huis aan Jan van Os, schilder, belendenden als 1752. In het bezit van den Heer Amiabel. Deze Jan van Os sterft 7 Febr. 1808. Bij akte van scheiding, 30 April 1808, toegewezen aan de kinderen Isaac Johannes van Os en Maria Marga- retha van Os. Deze Akte wordt 7 Febr. 1809 aangegeven, (’s Gravenhage A IV 815 blz. 63).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 224