Dr. IJzo DE WONING VAN DESPINOZA OP DE STILLE VEERKADE. 213 20 Januari 1901. Dr. IJzo Henricus Groenman verkoopt het huis aan vrouwe J. Bouwmeester, gehuwd met P. C. Amiabel Sr. den tegenwoordigen bewoner. Notaris Vollgraff. April 1831. Willem Hendrik Zahn, als voogd Alida Mijné, dochter van Gijsbert Mijne, verkoopt Het huis komt in de verpondingsregisters van 1730 voor onder de nummers 4920 en 970, werd op het kadaster gebraeht onder N°. 420 en heeft thans als plaatselijk N°.32. De gang achter het huis bewijst den onveranderden toestand. 2 November 1881. Mr. Cornells le Clercq aan Henricus Groenman. Notaris Eikendal. In het bezit van den Fleer Amiabel. 4 Sept. 1876. Wed. J. W. A. Naber verkoopt het huis aan Mr. Cornelis le Clercq, Secretaris Generaal van buitenl. zaken. Notaris Eikendal. In het bezit van den Heer Amiabel. over 1 Alida Sauer, weduwe aan J. W. A. Naber, Rijks ambtenaar. Notaris Verwoert. In het bezit van den Heer Amiabel. 2 Sept. 1824. De erfgenamen van Elisabeth Melsers, weduwe van den Heer Frans Volhaven, verkoopen het huis aan Mejuffrouw Alida Sauer, weduwe van den Heer Gijsbert Mijné. Notaris Jan de Bas. In het bezit van den Heer P. Amiabel. De toestand van de Zuidzijde der Stille Veerkade van af de Wagenstraat was in 1730 aldus:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 225