DE WONING VAN DESPINOZA OP DE STILLE VEERKADE. 214 .1730- 966. Philip Rietvelt, met IO<ie n 967. Jan Woest 12de V 968. v. cl. Werven I2de n n 970. Johan v. d. Cloot later David v. d. Cloot. 6de V V n 972. Nicolaas Diercquens 16de 974. Erven Willem Drijft’hout 18de 2de idem jste 975- idem (een schuur) 976. Stille Veerkade Zuid- van af de Wagenstraat. Verponding 1730. 969. Dirk Arents v. Tol (1656) later Johan Schorenburg (1730) later Jacob van den Burg, gehuwd met Anna Catharina Schorenburg. 971. Govert van Maerle later Dr. Marcelis v. Maerle eigf in 1730. huis van af de Pav. gracht. 3ie I3de 17de 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 19de 14de 4de 5de jste j,ujs van af ([e Wagenstraat. n v v n 973. Erven Balthazar v.Buuren, geen uitgang. een uitgang. I5de 958. Erven Jacobus Cambier 959. David van der Kloot 960. Gijsbert Roijaarts 961. Mathijs Maasman 962. Ament van Bommel 963. Jac. Suydervliet 964. v. Hogerheide 965. Huybert v. d. Burgh N°. 957. Gerrit Meerman Mz. V n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 226