s 215 DE WONING VAN DESPINOZA OP DE STILLE VEERKADE. 966 967 968 969 970'420/32 970 971 972 Gang. 973 975 Paviljoensgracht. Nieuwe nummering. Staten 1810. Wijk N°. bh <u Co d d Q thans kadastraal N°. 420 en toebehoorende aan Mejuffr. Bouwmeester, echtgenoot van P. C. Amiabel Sr. 974

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 227