216 DE WONING VAN DESPINOZA OP DE STILLE VEERKADE. Jan van verkoop i°. van Ommeren, een gang op ’t Spuij Veelen komt als belendende voor bij den van een huis op ’t Binnenhof A° 1635. Den 16 Mei 1645 koopt Aertge Wed. van Veelen een huis in van Gabriel van Montfoort. In 1653 komt deze Wed. van Veelen voor als im- petrante bij een gerechtelijke verkoop en den 10 Febr. 1654 verkoopt de Weduwe van Johan van Veelen, Juffrouw Aertgen van Ommelen, elders Ommeren genoemd, een huis op de Dennenweg aan de Maulde. Daar nu in Sept. 1654, het huis waarin Spinoza woonde, overging aan Johan van der Cloot die te Rotterdam woonde, is het niet onwaarschijnlijk dat toen reeds de Weduwe van Veelen, die in Febr. 1654 een huis verkocht, daar als huurster is ingetrokken. 20. Mr. Cornelis van Vhelen. In 1660 als Cornells van Veelen ingeschreven in het Album te Leiden, als Hagiensis 20 jaar; den 15 Mei 1665, als Cornelis van Vhelen, Haga Batavus, opgeteekend als Advocaat van den Hove; en 20 Mei 1668 in de Hoogduitsche kerk gehuwd met Judith Houttuyn. Deze kan het niet zijn, daar na 1672 nog verscheidene kinderen van hem gedoopt zijn. 3°. Mr. Hendrik van Vhelen. In het Album te Leiden ingeschreven 1653, oud 23 jaar. J. Hagiensis. Den 16 Dec. 1653 aangenomen als advocaat van den Hove. Den 7 Sept. 1659 gehuwd met Cornelia du Pont van Amsterdam. De vraag blijft over wie de Weduwe van Velen was. Als huurster zijnde, komt zij in de registers niet voor, ook niet in het kohier van het straatgeld, waar alleen de eigenaars zijn opgeteekend. Het eenige wat ik kon vinden is het volgende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 228