i6 HET KATHOLICISME, ENZ. maar van de H. Theresia; president R. J. C. den Braak; opgericht 25 Jan. 1847. Deze van O. L. V. ontstond, heeft zij de oude Hofkapel. Toen echter op genoemden datum een andere conferencie haren naam veranderd. Conferencie van den H. Willibrordus; president Jos. M. Roozenburg; opgericht 25 Jan. 1847. Haar ledental is 28. De splitsing der Conferencie van Maria ten Hove had, gelijk boven gezegd is, reeds plaats op 10 Dec. 1846; de officieele oprichting der nieuwe conferenciën moest van Parijs komen, en viel dus iets later. Conferencie Coebergh van telt 35 leden. Conferencie van de HH. Antonius en Lodewijk; presi dent P. J. C. Meeussen. Opgericht 25 Jan. 1847; aantal leden 38. Conferencie van den H. Joseph; president J. C. A. Meijknecht. Opgericht 7 April 1873; ledental 24. Conferencie van O. L. V. Onbevl. Ontv.president H. P. J. Truffino. Opgericht 15 Nov. 1886. Blaar aantal leden is 28. Conferencie van den H. Aloysius. Opgericht 23 Febr. 1892; president J. A. Friedrich; aantal leden 20. Deze bestaat uit jonge lieden en dient vooral ook om leden te vormen, die ontstane vacaturen in de andere Conferen ciën kunnen aanvullen. Conferencie van het H. Hart van Jezus; opgericht 23 Nov. 1896; president E. L. A. Penn; ledental 22. Conferencie van O. L. V. van Goeden Raad; opgericht 13 Febr. 1899; president A. W. H. Ludwig; zij telt 17 leden. Conferencie van den H. Antonius, Abt (Scheveningen) Opgericht 29 Maart 1897; president H.W. Iserief; 8 leden. Conferencie van de H. Agnes, opgericht 18 Februari 1901; president A. C. A. van Vuuren; aantal leden 13. Al deze Conferenciën worden onderling vereenigd door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 24