238 De ruimte of liever de breedte zij is toch dezelfde gebleven, er staan nog dezelfde boomen en mede nog dezelfde huizen, niets is er immers veranderd, dan dat hetgeen voorheen water \nws, nu straat of weg is geworden en dat die lastige bruggen zijn verdwenen, anders niets; overigens, bleef toch alles precies hetzelfde, ’t Is waar, dat is de eenigste verandering en toch was dat weinige, reeds meer dan voldoende, om dat stadsdeel bijna onken baar te maken, het schijnt zelfs dat zelfde stadsdeel, met die zelfde huizen en die zelfde boomen niet meer. EEN „IN MEMORIAM”, ENZ. zonder afdoende voorziening in den afvoer van faecaliën en van het vuile water, bij demping van een of meer grachten niets zal en ook niets kan winnen, en het vuil en de stank zich dan in de andere grachten moet ver dubbelen, men luisterde niet, later zou men daarin dan wel voorzien, als eerst de vuile gracht in kwestie, maar was gedempt. De grachten, zij waren de schuldigen in bijna aller oog, en niet de overheid, welke die grachten liet ver vuilen en zelve hielp vervuilen, en daarom werd het doodvonnis, het vonnis van demping, bijna allerwegen over haar uitgesproken. Alkmaar gaat nu dempen, Amster dam gaat dempen, Bolsward gaat dempen, Enkhuizen gaat dempen, ’s-Gravenhage gaat dempen, Groningen gaat dempen, Haarlem gaat dempen, Hoorn gaat dempen, Leeuwarden gaat dempen, Leiden gaat dempen, Middel burg gaat dempen, Rotterdam gaat dempen, Sneek gaat dempen, Workum en Zaandam zelfs, volgen het voor beeld, en toch heb ik aller namen bij lange na nog niet genoemd. Menig gracht van voorheen, is nu gedempt, wat is nu het verschil tusschen haar verleden en haar heden?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 251