245 EEN „IN MEMORIAm”, ENZ. en in 1664 de Nieuwe Haven verlengd tot in de Cingel- gracht. Omstreeks het jaar 1706 werden de noordelijke en oostelijke grachten langs den toenmaligen Nieuwen Uitleg der gemeente gegraven, en in 1822—1825 het kanaal naar Scheveningen, terwijl eindelijk sedert 1898 het /.««^-kanaal is aangelegd. Zijn dit de data van de wordings-geschiedenis onzer grachten, haar dempings-geschiedenis is nagenoeg de volgende De Beek, een open water voorheen, is steeds meer overkluisd en overbouwd geworden, bijna ieder die in het Noord-einde er langs woonde, vroeg vergunning om een bedstede of uitstek er boven te mogen maken, en eindelijk is zij, die Beek voor het oog zoo goed als verdwenen, en nu moet men de oude kaarten raadplegen om haren loop nog terug te kunnen vinden. De Voldersgracht, een doodloopend stuk gracht verdween met de laken-neering en is reeds gedempt tusschen de jaren 1603 en 1615. De Hof-vijver schijnt in 1634— 1640 ten behoeve van den aanleg van de huizen-rei langs den Korten Vijverberg, aan die zijde ter breedte van ruim 12 M. te zijn ingekort en gedempt. Op het Lage Zandt, werd de smalle gracht langs zijn westzijde welke de n. z. van den Schedeldoeks-Haven, de z. g. Kalck-haven, met de Hout-gracht verbond, reeds vóór 1665 gedempt (zie de kaart v. C. Elandt.) De vroegere gracht op het Bleijenburg is op het plan van het jaar 1718 reeds gedempt. De AVwwH-gracht is op de kaart van 1729 reeds ge dempt, doch haar verlengde in het Groenendaal-straatje eerst in 1745. De Verwers-sloot is gedempt in de jaren 1732 of 1733. De gracht langs de Kalver-markt is vóór 1739 reeds

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 258