247 EEN „IN MEMORIAM”, ENZ. Met uitzondering van het overgebleven gedeelte Prinse- gracht met de Prouwers-gracht, van de Hooi-gracht met den Nieuwen Uitleg en van het Spui met de Nieuwe Haven en de Houtmarkt, en van den Hof-vijver, is straks alles gedempt, wat zich aan gracht of vijver, binnen het door Singels omsloten s-Gravenhage der XVIIe eeuw bevond; de ideaal-toestand is dan bereikt, het Vipver-terrein kan dan nog tot woon-erven worden ingedeeld en verkocht en in het Voorhout een schouwburg worden gebouwd, terwijl ook het Plein desnoods mede nog tot straten en huis-blokken kan worden verbruikt. Geen stinkende grachten hinderen u dan meer, geen noodelooze ruimte vindt ge dan meer, en drukker dan ooit voorheen, zal ’s-Gravenhage dan natuurlijk bezocht worden door vreem delingen, benieuwd naar die Hollandschen ideaal-stad, die al haar grachten heeft gedempt en al haar pleinen en open ruimten, tot zelfs haar duin-gronden toe, heeft benut en in huis-blokken heeft omgezet. De laken-bereiders van voorheen, zij zijn met hun „neeringe van de Draperie,” oudtijds de voornaamste, de drukste, voorgoed verdwenen, hen volgden sedert de bier-schepen, de veer-schepen, de trek-schepen, de jachten, enz. De kunstschilders en alle wandelaars met een open oog voor schilderachtige stads-gezichten ook zij, zullen dan weldra totaal verdwijnenminimum-loon en maximum- werktijd zoekers komen hen dan vervangen, en waar eer tijds onze grachten lagen, daar rijden dan full speed electrische trams, en vindt men fiets- en automobiel-banen alles en een ieder heeft dan evenveel haast, niemand heeft er dan tijd zelfs om te loopen, laat staan om te wandelen of om iets te zien of op te merken, en „het dorp der dorpen geen,” ’t is dan weinig meer dan eene woon- en eene werk-doos, waarin zij, die niet meer kunnen of niet meer behoeven te werken, en ook zij, die ziek of zenuwachtig

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 260