253 2) Zie de mededeeling s) Zie de mededeeling van den Heer J. G. Frederiks in de Heraldieke Bibliotheek, Nieuwe Reeks, IIde DI. A0. 1880. EEN „IN MEMORIAM", ENZ. bestrating met goot omzet. Tot dat Hofje, toen aan 3 zijden omsloot, behoorde mede een groot kamp land en een boomgaard, die zich westwaarts uitstrekte tot een beboomde Singel-weg, die echter reeds op de kaart van C. Elandt van 1665 als Boek hors/-straat voorkomt, aldus genoemd naar den Heer Boekhorst, een der eerste huizen-stichters op dien Singel-weg, de sloot benoorden het Hofje, is sedert gedempt en veranderd in de Rozemarijn-steeg. Geheel op het zuidwestelijk uiteinde der Geplaveide Gracht was in 1615 1617 tegen de Singel-gracht, gebouwd het groote fraaie tuin- of lust-huis van den Heer Joris Doublet, de ontvanger-generaal, wiens tuin toen benoorden grensde aan het Hofje en over wiens gronden later de Doublet- straat werd aangelegd. Met eene vrij hooge boog-brug opende zich de Geplaveide Gracht in de Cingel-gracht, zoodat de schepen van daar uit ongehinderd tot aan de Markt konden varen, want ook bij de Getrouwe Herder-straat lag sedert 1615 en bij de Nieuwe Molstraat sedert 1600 eene boog-brug, draai-bruggen kende men toen nog niet en klap-bruggen had men toen slechts tot afsluiting bij nacht, over de Cingel-gracht ter plaatse, waar hoofdwegen, als de Delftsche Weg, de Leid- sche Weg, de Loosduinsche Weg en de Scheveningsche Weg deze moesten passeeren. Door middel der Lange Gracht, waarvan echter het westelijk gedeelte tot aan de fFagiJW-straat, alwaar de St. Anthonius-'brugge lag, de St. Anthonius Burgwal werd genoemd, stond de Geplaveide gracht tevens in verbinding met het Spui', van wege de vestiging der Luthersche kerk aldaar in 1620, werd het noordelijk gedeelte dier gracht,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 267