259 's-Gravenhage, December 1901. C. H. Peters. EEN „IN MEMORIAM”. ENZ. gebleven grachten bedreigt, want „in beginsel” (zegt men) is ook tot heur demping reeds voorlang besloten, het is daarom te hopen, dat de voltrekking van dat vonnis worde voorkomen, en dat zij nog tijdig gratie mogen vinden in de oogen van B. en W. en van den Raad, gratie en eer-herstel tevens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 275