I. HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIR” EN HET EERSTE „PROJECT TOT DIRECTIE VAN HET GENERALE POSTCOMPTOIR” TE ’S-GRAVENHAGE. Te koop een huis en erve, tuin, stalling voor 4 paarden en koetshuis, staande en gelegen Noortzijde van het kerkhof benevens de St. Jacobskerke alhier (in ’s-Gra- venhage), belent volgens transportbrief van 11 Mei 1702 Oost den rentmeester van Esch, ten zuiden de Heeren- straat (d. i. eenvoudig de straat, thans genoemd „Rond de groote kerk”), ten Noorden den gang van den procu reur Vijfhuis en ten Westen den procureur Roskam, met al wat daarin aard- en nagelvast is. Bij opbod werd dit huis publiek geveild door den notaris Bartholomeus Planta q q als procuratie hebbende van zijne principalen als Catharina van der Wayen, wede van Heer Antonie van der Heim en van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 276