BIJLAGE. Project tot directie van het generaal postcomtoir in den Haage. De actueele beheering derzelve postcomtoiren geschied tans door vijf commisen, in de huijsen daar deselve woonen, en dus in vijf comtoiren gearrangeert. Het eerste is de Duijtse, Italiaanse en Geldersse post, en op dit comtoir werd meede waargenoomen de post op Utrecht, Vriesland, Overijssel en Groeningen. Het tweede is het Engelse postcomtoir, zijnde de corres pondentie op geheel Groot Brittanniën. Het derde is de Brabandse, Franse en Spaanse post, met eenige Generaliteits steeden. Het vierde is de Binnelandse- of Zuijdhollandse posterije, waarbij is Maastricht, Aken, Luyk, het Limburgse, ’s Her- togenbosch en Breda. Op dit comptoir werd meede waargenomen de Ham- burgse post. Het vijfde is de Amsterdamse, Haarlemse en de Noord- hollandse correspondentie. Deese vijf comtoiren waarin seven differente corres pondenten sijn, zoude kunnen werden gebragt om in drie gesepareerde departementen te werden gedirigeert, zoo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 302