287 HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIR”, ENZ. dat de inkoomende brieven, tot wegzendinge en de aan- koomende tot het uijtgeeven, souden kunnen werden be handelt in deser voegen. i°. Dat bij de Zuijdhollandse en Hamburgse brieven te gelijk gevoegt zouden kunnen werden de Amsterdamse, Haarlemse en die van het Noorderquartier als gaande alle avond weg, en koomende alle morgen aan, uijtge- zondert de Hamburgse die maar vertrekken en aankoomen twee maal ter week. Dit zoude weesen ’t eerste departement. 20. De Duijtse, Italiaanse en Gelderse post, en de Utrechtse met de Frise, Overijsselse en Groeningse post souden kunnen uijtmaaken het tweede departement. 3°. De Brabandse, France en Spaanse brieven gelijk meede de Engelse brieven soude maaken het derde dep1. De oudste of eerste of die der commisen die daartoe sal werden gedispicieert zal gehouden sijn, sig alle morgens te laaten vinden in ’t huijs alwaar het general postcomptoir sal werden gehouden, om dus een generale opzigt te hebben over alle de departementen, waaruijt het general postcomtoir na de combinatie zal bestaan. Niet te min zal yder Commis zijn departement of correspondentie soo die jegenswoordig is, op zijn zelfs blijven behandelen, en alzoo seperatelijk moeten verant woorden, alleen met dat onderscheijt, dat zulks moet ge schieden in ’t generale postcomtoir, ten bijweesen van de andere commisen, soo in de expeditie van de verzen ding als van de aankomst, ten eijnde zij alle en een yder van hun een generale kundigheid van yder posterije of correspondentie zoude magtig werden. De commisen zullen haar postboeken op het generale postcomtoir, alsmede het geld laaten berusten in parti culiere kassen of kisten, daartoe te approprieeren, en waarvan sij de sleutels sullen hebben, yder van zijn departement; egter soo, dat de cas daar de postboeken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 303