288 HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIR”,- ENZ. in bewaard of gelegt sullen werden, voor een yder van de commisen accessibel (toegankelijk) zal moeten zijn. In de expeditie van yder post of correspondentie sal yder commis die dezelve tans dirigeert, die ook moeten blijven dirigeren en behandelen, dog sal altoos twee a drie van de andere commisen en wel twee uuren voor het afgaan van die post, daar present moeten zijn en daarin de behulpsaame hand moeten leenen, even als of het haar eygen post was. Zullen meede alle maaken present te zijn bij de aan komst van yder post, op dat de maale in de tegen woordigheid van haar alle werde geopent, om te zien of die in behoorlijke ordre wel geconditioneert aankomt^ en tot de expeditie van de uytgaef de behulpsaame hand moeten leenen, blijvende den commis wiens departement het is, gechargeert met het cargeeren, als die geene welke het kundigste is, en die ’t selve moet verantwoorden. Yder commis zal een exacte franqueerlijst moeten maaken en die in het postcomptoir moeten ophangen, opdat alle de commissen die kundig zouden worden. Zullen onder den anderen bij beurten en ten minsten tot het getal van drie, zig den geheelen dag op het postcomptoir laaten vinden te weeten ’s morgens van neegen tot twaalf uuren en des naarmiddags van twee uuren tot het vertrek der laatste posten, ten eynde een yder taal en antwoord te kunnen geven, de franqueer- gelden te ontfangen en de brieven in ordre te leggen tot de verzendinge. De franqueergelden naargezien zijnde, moeten behan- digt werden aan die commis voor wiens departement die ontfangen zijn. Bij de aankomst der posten, moet het werk insgelijks onder den haare (onder elkander) verdeelt werden, ten eynde behoorlijk nagezien word of het getal conform de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 304