den 9 Febr. 1753. nu aan de twee 291 HET EERSTE „GENERALE POSTCOMPTOIR”, ENZ. Den vierden commis zal vervolgens de brieven uijt- geeven aan de bestelders yder van haar wijken om die immediaat te gaan bestellen, maar alvoorens haar het getal en ’t beloop der somme te hebben toegetelt, of doen optellen, ten eijnde gezien kan werden of conform is, soo die besteld werden, als die voor de Hooge Col- legien etc. byzonder zijn uijtgesorteert. Den derden Commis die inmiddels opgeaddeert (opgeteld) heeft het beloop der postboeken, zal als dan moeten zien of ’t beloop of ’t montant aan de bestelders gegeven daar- meede accoord is. Den tweede commis of den geene van wiens departement het is, zal vervolgens de somme van het postboek over brengen in zijn casboek. En den eerste commis zal daagelijks naargaan of alles behoorlijk is overgebragt en geen abuysen of erreuren begaan zijn. Bij het retour der bestelders of op zoodanige uur als den commis voor wiens departement de bestellinge ge daan is begeert, zullen zij haar op het comptoir laaten vinden om de penningen van de bestelders Jt ontfangen. Twee commisen bij beurten onder den anderen te houden, sullen van 's morgens tot ’s avonds naar het vertrek van de laatste post haar op het comptoir laaten vinden, om aan yder taal en antwoord te kunnen geeven, uytgezondert van 12 tot 2 uuren wanneer het comptoir sal weesen geslooten, wel verstaande dat op de daagen wanneer posten op die uuren aankoomen of vertrekken, de commisen present sullen moeten zijn. Dat wanneer bij versterf van een of twee van de commisen, het getal gefixeert zal blijven op drie volgens Haar Ed. Groot Mog. resolutie van Een commis zal verrigten ’t geene eerste is gedemandeert.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 307