292 HET EERSTE „GENERALE POSTtOMPTOIR'’, ENZ. Den tweede ’t geen de derde en vierde nu moeten verrigten. En den derde hetgeene hem verders van de twee eerste sal werden geordonneert. En alsdan zal het postcomtoir kunnen geagt werden in drie departementen te zijn verdeelt. Als: i° de Binnenl. correspondentie in ’t geheel en daarbij Amsterdam en ’t noorder quartier, 2°. Duitsland, Italien en Gelderland, Utrecht, Vries land, Overijssel en Groningen, daarbij Hamburg, 30. Braband, Spanje, Portugal en Vrankrijk, en daarbij geheele Groot Brittannien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 308