DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 315 ’t Gerecht van Leiden had in een ampliatie op het keur boek van 1545 d.d. 7 Nov. 1577 bepaald dat niet meer dan 5 notarissen binnen de stad zouden mogen resideeren. Dr. H. G. Hamaker. De middeneeuwsche Keurboeken van de stad Leiden, p. 444. er 10 Leijden heeft er 10 maar is tevreden met 8. Amsterdam heeft er 20, „doch negen zonder nominatie van de stad”. Heeft er aan 20 genoeg. Gouda heeft er 10 „dat sijhiijden wel gedient souden zijn van 6.” Rotterdam 8 „en dat sijluijden hen daermede coriten- teren”. Gorinchem 4. Voldoende. Brielle 4. Voldoende. Alkmaar 10. 8 Voldoende. Hoorn „aldaer wel noodigh souden zijn 8”. Enkhuizen 9. Voldoende. Edam 1, „daervan sij niet genoegh zijn gedient en dickwils 2 behoeven”. Monnikendam 2. Voldoende. Medemblik 2.. Voldoende. Hoewel den Haag niet tot de stemhebbende steden behoorde, was toch aan het gerecht opgaaf verzocht. En toen bleek het dat er 22 notarissen praktijk uitoefenden, terwijl er slechts 8 noodig waren. Merkwaardig is het dat den Haag, dat in de r6de eeuw door verschillende oorzaken zoo buitengewoon geteisterd is geweest, zich op het grootste aantal notarissen kon beroemen. Er waren er hier nog meer dan in Amsterdam en bijna driemaal zooveel als in Rotterdam. Reeds in 1568 had de secretaris van den Haag, Adriaan Bennink Matthyszoon, aan het Hof verzocht om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 333