DE IIAAGSCHE NOTARISSEN. 323 J) Commissie 12 September 1553. 2) Commissie 15 April 1564. 3) Commissie 8 Mei 1566. 4) Commissie 6) Commissie 6) Commissie Zelfs vind ik op 15 Maart 1563 de benoeming van Cosmas Claesz., baljuw van Spanbroek, tot notaris te Opdam en Hensbroek. Eigenaardiger nog is de combinatie met dokter of chirurgijn. Mr. Gijsbrecht van Eeuwyck „doctor in de medecijnen”, werd notaris te Enkhuizen en Mr. Johan Latour, ge boren te Bergen in Henegouwen, „Cyrurgijn te Vlissingen” werd eveneens notaris in de stad zijner inwoning. 2) Het moet voor ernstige patiënten zeer geruststellend zijn geweest onder behandeling van den dokter-notaris te zijn. Organisten vond men ook al onder het gilde. Arent Cornelisz. van Egmont, organist te Bodegraven, wordt tot notaris benoemd 11 October 1553 en Gillis Gerritsz., secretaris van den schout en organist te Noord- wijk, was eveneens notaris aldaar. 3) Onderwijzers werden eveneens meermalen tot notaris gecreëerdo. a. Jacob Massureel, scholaster der stede- schole van Vlissingen, 4) Mr. Marten Moens, geboren in de heerlijkheid Oosterhout in het land van Breda, school meester te Geervliet, 5) Maerten Claesz., rector en school meester van Oudewater. c) Aan groote heeren viel het natuurlijk gemakkelijk amb tenaren, die bij hen in functie waren, een extra-baantje er bij te bezorgen. 22 April 1573. 10 December 1582. 2i Maart 1560.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 341