Th. Morren. 347 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. in Holland en Zeeland acten te mogen passeeren. (Zie bijlage I. p. 410). Deze inleiding is natuurlijk slechts te beschouwen als een kleine bijdrage tot de geschiedenis van het notariaat in de provincie Holland in de i6e eeuw, waarvan weinig bekend is. Moge een meer bevoegde hand dit onderwerp eens grondiger bestudeeren. Bouwstoffen zijn in de archieven ruimschoots voorhanden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 365