1. Frans Aerntsz. 2. Mr. Marcelis van Alendorp 15251531. 5. Willem Benninck J ALPHABETISCHE LIJST DER NOTARISSEN 1525 1600. 7 December 1566. gecreëerd door Dr. Johan Drolshagen. 24 October 1525. 3. Claes Arntsz. 2 December 1531. van Adriaan Zuyermont. in de plaats 4. heer Laurens Baerntsz., priester. 25 April 1544. van Anthonis Egberts. in de plaats 10 Maart 1598. van Zoon van Adriaan Benninck Matthijs: van Den Haag en substituut Alijd Plumeon, dochter van secretaris van Den Haag. Gehuwd met de dochter van Willem Pauwelsz. van Toornvliet en Pietertgen Jansdr. wonende te Leiden. Tr. 1606 fol. 243 en 1614 fol. 7. h Hij koopt 15 Aug. 1606 een huis en erf in den Ouden Raam, (Raamstraat) welk perceel hij den 3 Mei 1610 wederom verkoopt. Tr. ;z. secretaris van den baljuw en van Jan Plumeon eveneens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 366